دبیرستان انرژی اتمی

زمان ملاقات با دبیران

اولیا گرامی در این صفحه می توانند زمان حضور دبیران عزیز را مشاهده فرمایند.  لازم به یادآوری است که ملاقات با دبیران تنها در زنگ های تفریح ( 8:55تا 9:05، 10:30تا 10:40، 12:05تا12:15 ) امکان پذیر است.

 

نام دبیرنام درسروزهای حضور
آقای بهنامقرآنشنبه ها – سه شنبه ها
آقای آقاییورزش و پیام های آسمان شنبه ها – یکشنبه ها – چهارشنبه ها
آقای احراریعربی شنبه ها – دوشنبه ها
آقای محمدیادبیات شنبه ها – دوشنبه ها – چهارشنبه ها
آقای زرین دستمطالعات اجتماعی – تفکر و سبک زندگی سه شنبه ها – چهارشنبه ها
آقای عسکریریاضیات – مطالعات اجتماعی شنبه تا چهارشنبه
آقای جمالیریاضیات یکشنبه ها -دوشنبه ها
آقای موسویعلوم تجربی دوشنبه ها – چهارشنبه ها
آقای حمیدیعلوم تجربی شنبه ها – یکشنبه ها – سه شنبه ها
آقای احمدیزبان انگلیسی شنبه ها – دوشنبه ها
آقای قاسمیکار و فناوری – آمادگی دفاعی یکشنبه تا چهارشنبه
آقای قاسمی ادبیات شنبه ها – چهارشنبه ها
آقای فتحی ریاضییکشنبه ها – سه شنبه ها 
آقای اطاعت عربیسه شنبه ها 
مدیر اجرایی سرویستلفن
سرکار خانم حمیدی

09360401935

 

شروع و خاتمه مدرسه:

ساعت 7:15 الی 13:40 می باشد .