دبیرستان انرژی اتمی

دریافت مشخصات

ولی محترم دانش آموز

نظر به اینکه این آموزشگاه تصمیم به برگزاری 4 دوره آزمون جامع مبتکران جهت تمرین دانش آموزان را دارد ، لطفاً نظر خود را درباره شرکت در این آزمون ها بیان فرمایید.

توجه :

1) تکمیل این فرم صرفا توسط ولی دانش آموز صورت پذیرد .

2) آزمون ها شامل تمام دروس می باشد. 

3) هزینه 4 دوره آزمون برای عموم 392 هزازتومان است که با توجه به صحبت های انجام شده با نمایندگی مبتکران در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان، هزینه برای دانش آموزان این آموزشگاه 313 هزارتومان خواهد بود

4) زمان آزمون ها: 

آزمون اول: هفته سوم آذرماه

آزمون دوم: هفته اول بهمن ماه

آزمون سوم: هفته سوم اسفند

آزمون چهارم: هفته پایانی فروردین

.

مشخصات دانش آموز(ضروری)
نام ولی دانش آموز
موافق شرکت فرزندم در این آزمون ها .....(ضروری)