درباره ما

به نام ایرد منان

دبیرستان پسرانه غیردولتی انرژی اتمی به یاری خداوند در سال ۱۳۹۴ با هدف رشد و ارتقای سطح یادگیری و آموزشی و ایجاد بستری مناسب جهت پیشرفت دانش آموزان سعی به گردآوری کادری مجرب و متعهد که هدفی جز دلسوزی برای دانش آموزانی که همچون فرزندان خود آن ها را می دانند نمود.

از همان ابتدا سعی برا آن شد که دانش آموزان را ترغیب به شکوفایی در استعدادهای خودشان نماییم و از ایحاد فشار و استرس بیش از اندازه پرهیز کنیم . این مهم است که درک کنیم هر فردی در مقایسه با خود باید بتواند پیشرفت کند و هر فردی با توجه به موقعیت و استعدادهایی که دارد می تواند برای میهن عزیزمان مثمر ثمر باشد . 

برای همین است که محیط را به گونه ای آماده ساختیم که تجربه احساس راحتی و رفاقتی مثال زدنی برای هریک از عزیزان پدید آید تا آنجا که امروز و پس از گذشت سال ها دانش آموزان موفقی که در سال های پیش تربیت کرده ایم باز هم به هنگام ملاقات دوباره بر این موضوع تاکید می کنند . 

آدرس دبیرستان انرژی اتمی شیراز : 

بلوار زرهی بلوار باغ حوض کوچه ۱ 

شماره تلفن دبیرستان انرژی اتمی :

۳۸۳۸۵۹۷۲ و ۰۹۱۷۱۱۹۹۳۱۴

صفحه ثبت نام

برای ادامه وارد شوید