« آغـــاز ســـــــال تحصیلی جدید مبارک »

به این مطلب امتیاز دهید
5/5

باز آمد بوی ماه مدرسه
بوی بازی‎های راه مدرسه

بوی ماه مهر، ماه مهربان
بوی خورشید پگاه مدرسه

از میان کوچه‎های خستگی
می‎گریزم در پناه مدرسه

باز می بینم ز شوق بچه‎ها
اشتیاقی در نگاه مدرسه

زنگ تفریح و هیاهوی نشاط
خنده‎های قاه‎قاه مدرسه

باز بوی باغ را خواهم شنید
از سرود صبح‎گاه مدرسه

روز اول لاله‎ای خواهم کشید
سرخ، بر تخته سیاه مدرسه

صفحه ثبت نام

برای ادامه وارد شوید