دبیرستان انرژی اتمی

آغاز امتحانات ترم اول از فردا

امتحانات ترم اول دانش آموزان از فردا دوم دی ماه آغاز می گردد